SOU poľnohospodárske

Toto učilište vzniklo 1. februára 1952 ako Stredisko pracujúceho dorastu pri STS v Ružomberku. Školu v tých časoch navštevovalo približne 3 600 žiakov a vystriedalo sa tu okolo 150 pedagogických zamestnancov a vyše 100 ostatných zamestnancov. V tých časoch škola prešla viacerými zmenami ako napríklad názov školy alebo jeho vedenie.

Od roku 1980 niesla škola názov Stredné odborné učilište poľnohospodárske Ružomberok. Vedenie vystriedalo niekoľko riaditeľov : Július Torma, František Mydlo, Anton Varhaník, Ing. Viliam Kršteník, Pavol Lámoš, Alojz Zrník, Štefan Vlček a posledný riaditeľ SOU Jozef Maga. Postupne školu opúšťali absolventi v odboroch zámočník, traktorista či opravár poľnohospodárskych strojov. Samostatnú kapitolu v histórii SOU tvorila Zváračská škola.

Jej činnosť sa spája najmä s menom Ing. Otta Húsku, ktorý stál pri jej zrode a vykonával funkcie technológa zvárania, eurotechnológa a skúšobného orgánu VÚZ Bratislava. Zváračská škola mala osvedčenie na zváranie plameňom a rezanie kyslíkom Z-G1, zváranie elektrickým oblúkom ručne obalenou elektródou Z-E1 a zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére plynov taviacou elektródou Z-M1.

Počas existencie SOU sa menil názov školy i zriaďovateľ:

1952-1954 Stredisko pracujúceho dorastu pri STS v Ružomberku;

1954-1956 Poľnohospodárska učňovská škola;

1956-1957 Odborné učilište štátnych pracovných záloh;

1957-1962 Poľnohospodárska učňovská škola;

1962-1980 Poľnohospodárske odborné učilište;

1980-1983 SOU poľnohospodárske pri SOUP a POU LM ako odlúčené pracovisko;

1983 SOU poľnohospodárske Ružomberok.

Videorozhovor

Fotogaléria SOU Poľnohospodárskeho