SOU Papierenské

Škola vznikla v roku 1949. Zriaďovateľom SOUP, ktoré pripravovala žiakov v zameraniach celulóza a papier, drevárstvo, strojárstvo a elektrotechnika, bolo MH SR. Stredné odborné učilište papierenské (SOUP) v Ružomberku, patrilo medzi najstaršie vzdelávacie zariadenia svojho typu v meste, veď 70. výročie svojho vzniku si pripomenie už v roku 2019. 

Doterajší riaditelia SOU papierenského
J. Hautfogl 1949 - 1950
Ján Šeffer 1950 - 1953
I. Tichý 1953 - 1954
J. Kimle 1954 1955
Š. Šeffer 1955 - 1956
Ing. M. Horváth 1956 - 1957
Štefan Novotný 1957 - 1971
František Blaho 1971
Ing. Rudolf Mičuda 1971 - 1987
Ing. Ján Džumela 1987 - 1992

Mgr. Vladimír Pančík od roku 1992 

Videorozhovor

Fotogaléria SOU Papierenského