HISTÓRIA

SOŠ s názvom polytechnická začala písať svoju históriu od 01.01.2009, ale jej začiatky (najmä jej subjektov) siahajú do polovice 20. storočia. 


Škola vznikla zlúčením SOU papierenského a SOU poľnohospodárskeho v školskom roku 2002/2003 a existovala pod názvom Stredné odborné učilište Ružomberok. V roku 2005 bola pričlenená aj SPŠ Ružomberok a nový názov školy bol Združená stredná škola. Neskôr sa premenovala ešte raz na Stredná odborná škola. 

Názov SOŠP má vystihovať zameranie školy na technické odbory, najmä strojárstvo, elektrotechniku a automobily. 

Tak ako sa menil názov školy, viackrát sa menilo aj sídlo školy, ktoré je dnes v priestoroch na Sládkovičovej ulici 104. Škola sa nachádza mimo centra mesta, ale jej veľký areál bude možné v budúcnosti využiť na dobudovanie, prípadne rozšírenie priestorov školy na teoretické a praktické vyučovanie, resp. športové vyžitie.